salarhadadlar

ژوئن 28, 2020
باسکول دام کش

باسکول دام کش

باسکول دام کش ابزاری است که برای توزین دام و خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. از باسکول ها بر عکس ترازو برای وزن کردن اجسام […]
مارس 10, 2020
باسکول سقفی

باسکول سقفی

باسکول سقفی : باسکول ابزاری می باشد که برای وزن کردن اجسام بسیار سنگین در صنعت و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. باسکول ها […]
مارس 10, 2020
باسکول الکترونیکی

باسکول الکترونیکی

باسکول الکترونیکی : یکی از وسایلی که در وزن کردن مواد و اجسام به کار می رود، باسکول ها هستند که به انواع مختلفی تقسیم می […]
مارس 10, 2020
باسکول دامداری

باسکول دامداری

باسکول دامداری ابزاری است که برای توزین دام و خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. از باسکول ها بر عکس ترازو برای وزن کردن اجسام بسیار […]